Importanta Cadrilaterului. Se va construi linia ferată Bazargic- Balcic?

0
199

O linie Turtucaia-Balcic ar înlesni colonizarea Din întreaga noastră presiue după război, singur ziaru „Argus“, a oferit cu drag ospitalitatea coloanelor sale, nevoilor economice ale Cadrilaterului, atrăgând atenţia guvernului elit şi cercurilor noastre economice, asupra acestui productiv şi ignorant ţinut.

O ştire cu adevărat senzaţională (pentru noi un „miracol“], vine să risipească — şi poate nu vremelnic — norii furtunilor şi patimilor politice, lăsând să se zărească la orizont un crâmpeii de cer senin.„ poltica economică. Iată faptul: In ziua de 30 Decembrie 1922, o delegaţie de fruntaşi ai industriei oraşului Balcic, în frunte cu d-nii Enric Voinescu prefectul judeţului Caliacra şi Papahagî, primarul oraşului Balcic, au înmânat d-luî Traian Moşoiu, ministrul de comunicaţii, un document memoriu asupra necesităţii şi urgenţei construirea unei linii ferate Bazargic-Balcic, linie care zace in stare de „proect“ încă din anul 1914.

Delegaţia iea a expus şi verbal d-lui ministru, starea de inferioritate economică in care se află Cadrilaterul, prin lipsa căilor ferate, faţă de alte ţinuturi ale ţarei. După cum ne asigură unul din membrii delegaţiuneî, aceasta a fost primită foarte bine de d-l ministru, care s’a interesat in cele mai mici detalii de starea economică a Cadrilaterului, de trecutul şi starea actuală a portului Balcic.

D-sa a promis delegaţiunei că va trimite in curând inginerii necesari pentru studierea traseului şi că la primăvară — din creditele ce se vor obţine — se va proceda la construirea liniei ferate Bazargic-Balcic. promisiune va fi pusă in fast» lucru de care nu avem motive să ne Îndoim, meritul d-lui ministru va fi cu atât mai mare, cu cât printr-o linie de Interes economic, va da posibilitatea continuărei ei mai departe până la Turtucaia, devenind astfel și o linie strategică, — paralela liniei ferate Rusciuc- Varna. Sperăm că d-1 ministru Moşoiu, care este şi un militar de valoare, va duce la bun sfârşit promisiunea dată, înfăptuind un mare act naţional.

Am zis un mare act naţional, intrucât o linie ferată Turtucaia-Bazargic-Balcic, ar înlesni defrişarea şi exploatarea masivelor păduroase din Cadrilater, în întindere de circa 150.000 hectare. Cu materialul lemnos obţinut, nu numai că s‘ar putea îndestula Întreaga populaţiune a oraşelor din Dobrogea — care astăzi este nevoită a aduce lemne de foc tocmai din Transilvania — dar pe locurile defrişate, prima Îurpffîţmnia s-ar putea împroprietări ţărani rerme lDregWirdie din vechiul regat, dându-se astei o desvoltare cât mai mare agriculture din Cadrilater.

Cadrilaterul poate fi cu, drept cuvânt, denumit „Torontalul Dobrogean“ ignorat până ani cu desăvârşire. Să se lucreze şi aici ce s’a lucrat acolo, — căi ferate şi irigaţiuni, — şi credem că pierderea suferită cu Torontalul Bănăţean va fi compensată. In domeniul economic, bine înţeles. ION TH. JEREGHI

Argus, ianuarie 1923

Lasă un răspuns